Resort Slunečná - Stará ves nad Ondřejnicí

Naše společnost si Vám dovoluje  nabídnout stavební pozemky v nové vysoce atraktivní stavební lokalitě Slunečná stráň ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí) cca 9 km od Ostravy (supermarketu Albert  Ostrava Dubina). 


Pozemky jsou rozparcelovány dle požadavků územního plánu a jsou k dispozici variantně ve výměrách od 1000 – 3000 m2. V měsících  03 – 08. 2017 bude ve stavební lokalitě probíhat  na pozemcích, které jsou navrženy pro komunikaci a uložení IS, výstavba příjezdové komunikace,včetně odkanalizování a veřejného osvětlení (č.j. SMO 019380) a výstavba  inženýrských sítí -vodovodní řád ( SMO 127461). Splaškovou kanalizaci s napojením na místní páteřní síť bude zhotovovat obec (předpoklad 2018). Výstavba komunikace a sítí bude probíhat  v souladu s projektovou dokumentací, jež byla součástí projednávaných stavebních povolení.  Výstavbu sítě nízkého napětí bude realizovat společnost ČEZ Distribuce a.s.  

Ke každému jednotlivému pozemku (panující parcele) je formou věcného břemene zajištěn přístup a příjezd. Pozemky s hotovou asfaltovou komunikací budou dle dohody s obcí předány bezúplatně do majetku obce. Cena jednotlivých pozemků je 1500,- kč/m2. Naše společnost nabízí kromě prodeje uvedených stavebních pozemků i výstavbu nových RD a to jak dřevostavby, tak zděné domy. Ukázky RD můžete naleznout např. na stránkách: www.marby.cz   (zděné i dřevostavby) Každý klient naší společnosti může získat kompletní servis a to včetně vyřízení hypotečního úvěru u kteréhokoliv bankovního ústavu, vyřízení stavebního povolení na RD kompletní právní servis pro nákup pozemku, výstavba a kolaudace RD.

Resort Slunečná 11 Resort Slunečná 09 Resort Slunečná 05 Resort Slunečná 26 Resort Slunečná 29 Resort Slunečná 30 Resort Slunečná 31 Resort Slunečná 32 Resort Slunečná 33 Resort Slunečná 18 Resort Slunečná 20 Resort Slunečná 13 Resort Slunečná 27 Resort Slunečná 22 Resort Slunečná 23 Resort Slunečná 36 Resort Slunečná 03 Resort Slunečná 15 Resort Slunečná 17 Resort Slunečná 19 Resort Slunečná 21 Resort Slunečná 24 Resort Slunečná 25 Resort Slunečná 28 Resort Slunečná 34 Resort Slunečná 35 Resort Slunečná 01 Resort Slunečná 02 Resort Slunečná 04 Resort Slunečná 06 Resort Slunečná 08 Resort Slunečná 07 Resort Slunečná 10 Resort Slunečná 12 Resort Slunečná 14 Resort Slunečná 16
Financování

Financování

Lorem Ipsum je demonstrativní výplňový text používaný v tiskařském a knihařském průmyslu. Lorem Ipsum je považováno za standard v této oblasti už od začátku 16. století, kdy dnes neznámý tiskař vzal kusy textu a na jejich základě vytvořil speciální vzorovou knihu. Jeho odkaz nevydržel pouze pět století, on přežil i nástup elektronické sazby v podstatě beze změny. Nejvíce popularizováno bylo Lorem Ipsum v šedesátých letech 20. století, kdy byly vydávány speciální vzorníky s jeho pasážemi a později pak díky počítačovým DTP programům jako Aldus PageMaker.

přejít do sekce
Výstavba RD

Výstavba RD

Lorem Ipsum je demonstrativní výplňový text používaný v tiskařském a knihařském průmyslu. Lorem Ipsum je považováno za standard v této oblasti už od začátku 16. století, kdy dnes neznámý tiskař vzal kusy textu a na jejich základě vytvořil speciální vzorovou knihu. Jeho odkaz nevydržel pouze pět století, on přežil i nástup elektronické sazby v podstatě beze změny. Nejvíce popularizováno bylo Lorem Ipsum v šedesátých letech 20. století, kdy byly vydávány speciální vzorníky s jeho pasážemi a později pak díky počítačovým DTP programům jako Aldus PageMaker.

přejít do sekce

Created by people in ARSY line | GRAPHIC & WEBDESIGN STUDIO | © 2015