Stavební lokalita na ulici Karla Svobody v Ostravě Plesné

Naše společnost si Vám dovoluje  nabídnout stavební pozemky v nové vysoce atraktivní stavební lokalitě v Ostravě Plesné (k.ú. Stará Plesná). Území je navrženo v souladu s územní studií č. 1-2. 2014 – Nová stavební lokalita ul. Karla Svobody, Stará Plesná, kterou zpracoval Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy. 

Pozemky jsou rozparcelovány dle požadavků územní studie a jsou k dispozici variantně ve výměrách od 700 – 1200 m2. V měsících  06 – 08. 2016 bude ve stavební lokalitě probíhat  na pozemku parc. č. 895, který je navržen pro komunikaci a uložení IS, výstavba příjezdové komunikace  (včetně odkanalizování a veřejného osvětlení) a výstavba  inženýrských sítí (vodovodní řád a splašková komunikace). Výstavba bude probíhat v souladu s územním rozhodnutím č. 133/2015, které vydal odbor ˇUtvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, dne 20.10. 2015 a v souladu s projektovou dokumentací, jež byla součástí projednávaného rozhodnutí.  Výstavba sítě nízkého napětí bude realizovat společnost ČEZ Distribuce a.s. na základě smlouvy č. 15- SOBS 01-4121093872 ze dne 19.5.2015.

Ke každému jednotlivému pozemku (panující parcele) je formou věcného břemene zajištěn přístup a příjezd po pozemku parc. č. 895. Součástí území jsou autobusové zastávky MHD. Cena jednotlivých pozemků je 1900 – 2000 kč/m2. Naše společnost nabízí kromě prodeje uvedených stavebních pozemků i výstavbu nových RD a to jak dřevostavby, tak zděné domy. Ukázky RD můžete naleznout např. na stránkách:
www.americanhome.cz  (dřevostavby). Každý klient naší společnosti může získat kompletní servis a to včetně vyřízení hypotečního úvěru u kteréhokoliv bankovního ústavu, vyřízení stavebního povolení na RD kompletní právní servis pro nákup pozemku, výstavba a kolaudace RD

Plesná Pozemek 3 Plesná Pozemek 4 Plesná Pozemek 5 Plesná Pozemek 6 Plesná Pozemek 7 Plesná Pozemek 8 Plesná Pozemek 9 Plesná Pozemek 10 Plesná Pozemek 11 Plesná Pozemek 13 Plesná Pozemek 16 Plesná Pozemek 17 Plesná Pozemek 19 Plesná Pozemek 20 Plesná Pozemek 21 Plesná Pozemek 22 Plesná Pozemek 23 Plesná Pozemek 24 Plesná Pozemek 26 Plesná Pozemek 27 Plesná Pozemek 28 Plesná Pozemek 29 Plesná Pozemek 2 Plesná Pozemek 12 Plesná Pozemek 1
Financování

Financování

Lorem Ipsum je demonstrativní výplňový text používaný v tiskařském a knihařském průmyslu. Lorem Ipsum je považováno za standard v této oblasti už od začátku 16. století, kdy dnes neznámý tiskař vzal kusy textu a na jejich základě vytvořil speciální vzorovou knihu. Jeho odkaz nevydržel pouze pět století, on přežil i nástup elektronické sazby v podstatě beze změny. Nejvíce popularizováno bylo Lorem Ipsum v šedesátých letech 20. století, kdy byly vydávány speciální vzorníky s jeho pasážemi a později pak díky počítačovým DTP programům jako Aldus PageMaker.

přejít do sekce
Výstavba RD

Výstavba RD

Lorem Ipsum je demonstrativní výplňový text používaný v tiskařském a knihařském průmyslu. Lorem Ipsum je považováno za standard v této oblasti už od začátku 16. století, kdy dnes neznámý tiskař vzal kusy textu a na jejich základě vytvořil speciální vzorovou knihu. Jeho odkaz nevydržel pouze pět století, on přežil i nástup elektronické sazby v podstatě beze změny. Nejvíce popularizováno bylo Lorem Ipsum v šedesátých letech 20. století, kdy byly vydávány speciální vzorníky s jeho pasážemi a později pak díky počítačovým DTP programům jako Aldus PageMaker.

přejít do sekce

Created by people in ARSY line | GRAPHIC & WEBDESIGN STUDIO | © 2015